Wzory umów i zleceń

Szanowni Państwo,


mając na uwadze konieczność ujednolicenia stosowanych dotychczas przez Dalkię Warszawa S.A. wzorów umów dostarczania ciepła oraz uwzględniając Państwa uwagi i wnioski wnoszone do treści tych umów, przedstawiamy Państwu nowy wzorzec Umowy kompleksowej dostarczania ciepła.


Zgodnie z obowiązującymi na rynku energetycznym standardami oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.), nowa umowa składa się z Umowy kompleksowej dostarczania ciepła oraz Ogólnych Warunków Umowy określających jednakowe dla wszystkich odbiorców prawa i obowiązki. Zapisy w nowej umowie zostały również dostosowane do obowiązującej w Dalkii Warszawa S.A. umowy zakupowej z wytwórcą ciepła (PGNiG TERMIKA SA).


Jesteśmy przekonani, że współpraca na bazie nowej, przejrzystej i ustandaryzowanej umowy pozwoli Państwu na efektywne i ekonomiczne gospodarowanie ciepłem dostarczanym przez Dalkię Warszawa S.A.


Treść Umowy kompleksowej i załączników zamieszczamy poniżej.

Taryfa dla ciepła – Załącznik Nr 4 do umowy.

pobierz

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła.

pobierz

Zlecenie - Załącznik Nr 1 do umowy. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów.

wyświetl

Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania ciepła - Załącznik Nr 2 do umowy, obowiązujący od dnia 1 lutego 2014

pobierz

Tabela regulacyjna wody sieciowej – Załącznik Nr 3 do umowy. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów.

wyświetl

 Wniosek o zmianę mocy zamówionej.

pobierz

Zgoda na obciążanie rachunku - formularz polecenia zapłaty.

pobierz

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku - formularz odwołania polecenia zapłaty.

pobierz

Do góry

Inteligentna sieć ciepłownicza
Veolia - baner